Helistage meile +372 506 93 70 Kirjutage meile info@vekontehitus.ee

Küttesüsteemide remont ja hooldus

Kortermaja elanikel võib pärast küttesüsteemi renoveerimist jääda mulje, et justkui rohkem pole vaja muretsed. Kuid ei ole süsteemi, mis ei vajaks perioodilist hooldust. Suured küttearved, sooja vee kõikumine, temperatuuri ei vasta valitud režiimile – need on märgid sellest, et puudub korralik tehniline hooldus.

Küttesüsteemide tehniline hooldus sisaldab endas tehniliste ja organisatoorsete sündmuste kompleksi läbiviimist küttesüsteemi ekspluatatsiooni käigus. Peamiseks eesmärgiks on süsteemi maksimaalse efektiivsuse saavutamine.

Allpool on tabel, kus on kirjeldatud põhiliste süsteemiosade hoolduse soovitusi.

Osa nimetus Hooldus Perioodilisus Tulemus Hoolduse puudumisest tingitud probleemid
Soojusvahetid 1. Soojusvahetite läbipesu spetsiaalse vahendiga.
2. Süsteemi survestamine
Soojale veele – 1x aastas, küttele ja ventilatsioonile – 1x iga kolme aasta tagant -plaatsoojusvaheti puhastamine katlakivist
-energiavahetuse parem ülekanne
-energiakulude suurenemine
-soojusvaheti ummistumine katlakiviga kuni süsteem muutub kasutuskõlbmatuks
Tsirkulatsioonipumbad Võimsuse ja töövõime kontroll 2x aastas Süsteemi häireteta töö -kasutuskõlbmatuks muutuv tsirkulatsioonipump seiskab soojuskandja ringluse.
Paisupaak Rõhu kontroll 1x aastas Suutmatus kompenseerida rõhu langust süsteemist, mis viib tsirkulatsiooni peatumiseni.
Kontrollerid Vastavus tehnilistele parameetritele 2x aastas -ei ole võimalik juhtida süsteemi tööd
-energiakulu suurenemine
Ajamid ja ventiilid Käsirežiimi töö kontroll ja vastavus seadme omadustele 2x aastas Iseeneslik energiakulude suurenemine või vähenemine
Andurid Andurite vastavus tehnilistele andmetele 2x aastas Iseeneslik energiakulude suurenemine või vähenemine
-Häire süsteemi töös
Filtrid Filtrite puhastamine 2x-3x aastas -tsirkulatsiooni häired
-rikked süsteemi töös
Termostaatventiilid Spindli töö vaatlus ja kontroll, eelneva häälestuse kontroll 1x viie aasta jooksul -Termoventiili häireteta töö
-Projekteeritud soojuskandja vooluhulga saamine
Energiakulu suurenemine või piisava soojuskandja vooluhulga puudumine
Tasakaaluventiilid Vaatlus, ventiilide sulgemine ja avamine 1x aastas -Ventiili normaalne töö
-Võimalus katta püstak
-Ei saa püstakut täielikult katta
-probleemid soojuskandja voohulga häälestusega
Kuulkraanid, lukustussüsteem Vaatlus, kraani sulgemine ja avamine 1x aastas -Kraani normaalne töö
-Võimalus katta püstak
-Ei saa püstakut täielikult katta