Helistage meile +372 506 93 70 Kirjutage meile info@vekontehitus.ee

Veemõõtjate vahetus ja kontroll

Iga 5 aasta järel on kohustuslik kontrollida veemõõtjaid. Korteriühistutes tehakse seda kahel viisil: firma abil või elanike poolt. Viimane variant võib kesta mitu kuud ning võib kokkuvõttes maksta rohkem kui terviklik kontroll, mida teeb firma.

Meie pakume veemõõtjate vahetuse ja kontrolli teenust. Veemõõtjate kontroll kulgeb järgmiselt:
1. Võtame veemõõtjad korteritest ja viime laborisse testimiseks.
2. Pärast testimist pannakse korras veemõõtjad tagasi korteritesse. Kui veemõõtjad ei läbinud testimist, pannakse uus veemõõtja.
3. Koostatakse vastav akt. Akt sisaldab veemõõtja numbrit, viimased näidud ja kontrolli teostamise kuupäeva.
4. Töö lõpetatakse veemõõtjate plommimisega.

Lisateenusena pakutame filtrite puhastust.

Mitmed korteriühistud küsivad nõu, kas vahetada või kontrollida veemõõtjad. Meie arvamuse kohaselt on vahetus optimaalsem valik kui kontroll. Mõned põhjused selleks:
- vastavalt meie statistikale ei läbi ligi 40% veemõõtjaid testimist laboris. Elanik peab maksma nii kontrolli kui uue mõõtja eest;
- kontrollitud mõõtjale ei kohaldu enam garantii, kuid vahetamisel kehtib uuele mõõtjale tehasepoolne garantii;
- kontrollimine on kõige ajamahukam töö;
- isegi edukal kontrolli läbimisel pole garantiid, et veemõõtja töötab veatult ka järgmised 5 aastat.

Viimasel ajal on päevakorras digitaalsete veemõõdikute (kaugloetavate) küsimus ning sellel on mitmeid aluseid:
- kaitse välise magnetvälja toimimise eest;
- vee tagasivool fikseeritakse seadmes;
- veelgi täpsem mõõtmine;
- tänu kauglugemisele puuduvad valeandmed või hilinemised näitude esitamisel.

Kuna digitaalsed veemõõtjad on palju kallimad tavalistest, siis neid on mõtet kontrollida iga viie aasta tagant, vahetamata neid uute vastu. Normidele mittevastavate digitaalsete veemõõtjate protsent testimisel on kordades väiksem kui tavalistel veemõõtjatel.